Tornar

FUNDACIÓ TR@MS

FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE, DECLARADA D'UTILITAT DOCENT QUE PROPOSA UN PROJECTE COL·LABORATIU QUE AGRUPA ESCOLES SENSIBILITZADES A CONVERTIR LA INNOVACIÓ COM A ELEMENT IDENTITARI DE CENTRE

LA FUNDACIÓPROJECTES

FUNDACIÓ TR@MS

OFERIM SERVEIS D'ACOMPANYAMENT EN INNOVACIÓ ALS CENTRES

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat docent que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre.

PROCEDIMENTS INNOVADORS

S'han aconseguit nivells d'excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d'esforços entre escoles.

EXTENSIÓ GLOBAL

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d'aconseguir l'extensió global de la innovació.

COMUNITAT EDUCATIVA

Actualment la nostra comunitat educativa agrupa més de 2.000 docents i 20.000 alumnes. Les escoles es situen arreu de Catalunya.

Consulteu les jornades de Portes Obertes, preinscripcions pel curs 2024-25 i els projectes educatius dels centres associats a la Fundació Tr@ms. Feu clic al logo de cada centre, per obtenir més informació de les jornades, dates i horaris, de cadascun.

ESCOLES

ESCOLES ASSOCIADES A FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS

-

JORNADES DE PORTES OBERTES

BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL

Clica aquí i coneix les diferents modalitats i famílies de batxillerat i formació professionals de les escoles associades a la Fundació Tr@ms.

XARXES DOCENTS

DEPARTAMENTS COL·LABORATIUS

Els Departaments Col·laboratius neixen amb l'objectiu de crear xarxes dinàmiques entre el professorat de les escoles associades a la Fundació Tr@ms. Es promou l'intercanvi, la renovació pedagògica i l'ús de les tecnologies. Aquest treball es realitza durant l'any mitjançant dues reunions presencials, a inici i final de curs on s'estableixen i es valoren els objectius proposats. Periòdicament, es duu a terme un seguiment en xarxa utilitzant entorns web per tal de realitzar les activitats d'intercanvi proposades.

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE CIÈNCIES

L'objectiu principal consisteix en col·laborar mitjançant experiències pràctiques a l'àmbit científic.
Tanmateix, es comparteixen recursos del professorat i alumnes, així com aspectes metodològics.

- Mostra de Recerca Científica

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE MÚSICA (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA)

L'objectiu fonamental consisteix en compartir coneixement musical innovador: recursos, experiències, pràctiques... entre tots els professors de l'àrea de música dels centres.
Així mateix es posen en comú estratègies per tal de potenciar la innovació a les aules.

- Emusiona't
- Plataforma Virtual Música

DEPARTAMENT COL·LABORATIU D'ANGLÈS

L'objectiu primordial consisteix a compartir recursos, experiències i material per tots els mestres d'anglès d'Educació Infantil dels centres.
Es porten a terme processos que pretenen la inclusió de les TAC a l'àrea de la llengua anglesa.

- Activitats
- Plataforma Virtual Anglès

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE ROBÒTICA

La xarxa docent de robòtica i programació treballa en la innovació tecnològica i metodològica d'aquesta àrea d'aprenentatge. Els professor i professores comparteixen recursos, materials, activitats i projectes.

- Smart City Col·laborativa
- Plataforma Virtual Robòtica

SHARE TO LEARN

El suro col.laboratiu de pràctiques de referència té com objectiu compartir experiències didàctiques i enfortir la xarxa entre les escoles Tr@ms. Es tracta d'una experiència pilot l'objectiu de la qual consisteix en conèixer què estem treballant i què podem compartir per tal d'afavorir els aprenentatges dels alumnes.

PADLET EPRIM

Pràctiques de referència per compartir entre alumnes d'Educació Primària de les escoles Tr@ms.

PADLET ESO-BAT

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PADLET LITERATURA

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PROJECTES INTERCENTRES

Fundació Tr@ms organitza la participació conjunta entre alumnes de les diferents escoles en projectes innovadors a diferents àrees i nivells.
Alguns exemples:

INNOVACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

DES DE LA FUNDACIÓ TR@MS APOSTEM PER OBRIR LES NOSTRES PORTES A L'EXTERIOR PER TAL DE FER CONÈIXER LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA XARXA D'ESCOLES ENFORA I, AL MATEIX TEMPS, FER ARRIBAR TOT EL CONEIXEMENT, INICIATIVES, PROJECTES I EXEMPLES D'INNOVACIÓ D'ARREU DEL MÓN.

VISIÓ

Des de la fundació Tr@ms apostem per obrir les nostres portes a l'exterior per tal de fer conèixer les activitats de la nostra xarxa d'escoles enfora i, al mateix temps, fer arribar tot el coneixement, iniciatives, projectes i exemples d'innovació d'arreu del món a les nostres escoles associades.

XARXA

El nostre objectiu és el de crear una xarxa d’escoles internacionals implicades amb el nostre projecte col·laboratiu. Participem amb d’altres entitats educatives i organitzacions innovadores per tal d’enriquir les nostres accions d’intercanvi pedagògic.

ETI

Educational Transformation International és l’esdeveniment educatiu internacional que ha donat nom a la xarxa d’escoles d’arreu del món amb qui col·laborem mitjançant l’intercanvi pedagògic a tots els nivells escolars, així com la realització de projectes.

ACCIONS

Des del departament internacional acompanyem a les escoles en el seu procés d’internacionalització mitjançant la creació de tallers, webinars, compartint bones pràctiques, realitzant projectes internacionals, acompanyament en projectes de dimensió europea Erasmus, intercanvis lingüístics, entre d’altres.

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

LA FUNDACIÓ OFEREIX ASSESSORAMENT I SERVEIS A TOTES LES ESCOLES QUE AIXÍ HO DESITGIN. FEM ANÀLISI DE LA MADURESA TECNOLÒGICA DEL CENTRE I ASSESSOREM SOBRE QUINES TRANSFORMACIONS PODEN FER.

La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. També oferim un catàleg de formacions que resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudiem noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d'identitat. Són cursos impartits per docents en actiu, que mostres i comparteixen models de bones pràctiques. També dissenyem cursos que s'adaptin perfectament a les necessitats dels centres i que van acompanyats d'un assessorament als centres, equips directius i claustres.

SEGELL SMART

El SEGELL SMART és una acreditació d'innovació i excel·lència educativa pels centres escolars creat per Fundació Tr@ms, Integral, certificat per la UOC i amb una línia de finançament per Caixa d'Enginyers.

L'objectiu del SEGELL SMART, consisteix en establir un marc comú per desplegar en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d'actuació i tot des d'un acompanyament expert en cadascuna de les seves fases.

Consulta la web del Segell Smart