En Carles de El Pilar, ens dóna un cop de mà.

Per tots aquells que heu començat la webquest dir-vos que he tornat a retocar els qüestionaris i en teoria ara hauríeu de poder accedir sense problemes a ells.

El problema és que us he de deixar editar els qüestionari per tal que pogueu veure les respostes de tothom i hi ha algú que l’edita i esborra les escoles o canvia els permisos…

Per entrar als qüestionaris ho heu de fer desde la webquest per introduir dades i si després voleu veure les respostes entreu des del vostre drive i allà us apareixeran els qüestionaris. Un cop al drive , obriu els qüestionaris i veureu que a la part de dalt hi ha un lloc on posa veure les respostes. Si entreu aquí us apareixerà una taula on veureu les respostes de tothom i podreu utilitzar-la per treure conclusions. Aniria bé que no editeu la taula i que copieu les respostes en un excel per treballar al marge de la taula original.

Per altra banda hauríeu de repassar algunes de les respostes del alumnes en els qüestionaris. En el qüestionari diu que no cal posar ni comes, ni punts ni unitats, només el valor numèric i hi ha algun nano que ha posat fins i tot com a distància 6 min. Jo ja he anat modificant des de la taula totes les entrades que estaven amb unitats, punts… i seguiré revisant, però allà on hi ha minuts no sé exactament com arreglar-ho.