Problemàtiques (curs 15-16)

Aquest curs, els integrants del Departament Col·laboratiu de Matemàtiques ens hem abocat a un nou projecte que hem anomenat PROBLEMÀTIQUES per ressaltar que l’objectiu del nostre treball seria:

  • portar a l’aula una sèrie d’activitats matemàtiques riques que busquen fer viure als alumnes el veritable ambient de la resolució de problemes
  • mantenir les bones vivències que ens havia aportat el projecte anterior portat a terme per aquest departament: enigmàtiques

GUINARDÓ

Per a aquesta primera edició del projecte hem triat quatre problemes que creiem significatius (seguint els enllaços es pot trobar l’enunciat i una petita descripció de cadascun dels quatre problemes triats):

EMPORDÀ

Al maig farem una trobada per valorar aquesta experiència però les primeres impressions dels mestres i els alumnes involucrats són molt positives.

A partir dels enllaços següents podreu accedir al relat fet des de cada escola de les seves experiències en el marc d’aquest projecte:

SANT GERVASI