Determinació experimental del valor de la gravetat

Durant aquest 2n trimestre del curs les escoles de la Fundació Tr@ms estem duent a terme diferents pràctiques amb l’objectiu de determinar de manera experimental el valor de la gravetat.

Gravetat Pilota Cau

Cada escola utilitza el mètode o mètodes que creu convenients i al final compararem els resultats i en farem la mitjana aritmètica per obtenir un valor únic. Després caldrà estudiar els errors que hem comès i analitzar-ne les causes.

Els diferents mètodes i aparells que aquest curs utilitzem són:

  • la caiguda lliure
  • el dinamòmetre
  • el pèndol
  • el pla inclinat

Els resultats parcials i també els globals els compartim en un full de càlcul de Google Drive que podeu visualitzar si feu clic aquí.

Google drive gravetat

El material relacionat amb la pràctica (protocol que hem seguit, documents, càlculs parcials, fotos, vídeos i altres materials) el podeu trobar a la secció del bloc corresponent a cada escola i hi podeu accedir des dels menús superiors.