Resultats de la pràctica de la gravetat

 

Les escoles de Trams ja hem determinat experimentalment el valor de la gravetat a la Terra.

Ho hem dut a terme de manera col·laborativa:

  • hi hem participat un total de 8 escoles diferents
  • en total hi han participat 16 grups d’alumnes
  • ho han fet alumnes des de 2n d’ESO fins a 2n de Batxillerat
  • això fa un total de 382 alumnes participants
  • hem compartit els resultats en un full de càlcul de Google Drive
  • hem comentat els resultats al bloc de pràctiques de ciències de la Fundació Trams

Com a resultat final hem obtingut un valor de la gravetat de 9,77m/s2
Si prenem com a valor exacte de la gravetat 9,81m/s2 això representa un error relatiu del 0,41%

Podeu consultar els resultats totals i parcials amb detall al full de càlcul col·laboratiu que hem omplert al Google Drive:

Google drive gravetat