Germinació de llavors curs 13-14

ESCOLA GEM

Ciències Experimentals

 

 

EFECTE DELS CONTAMINANTS QUÍMICS SOBRE LA GERMINACIÓ DE LES LLAVORS DE GESPA

DESCRIPCIÓ:

En aquest treball pretenem demostrar, d’una forma experimental i seguint el mètode científic, que les substàncies químiques contaminants que llencem a l’aigua afecten, per exemple, a la germinació de les llavors de les plantes.

 HIPÒTESI POSSIBLE

Esperem que les llavors regades amb aigua mineral germinin sense problemes i ràpidament, mentre que les llavors regades amb aigües amb contaminants germinin amb menor proporció.

També esperem, que a mesura que reguem amb aigües amb major concentració de sal o vinagre (el contaminant), la quantitat de llavors germinades sigui menor.

EXPERIMENTACIÓ:

Posarem a germinar en càpsules de Petri llavors de gespa que regarem amb aigua mineral (de Viladrau) i amb aigua amb diferents concentracions de sal o vinagre.

Passos a realitzar per cada equip de treball de quatre persones:

1) Agafarem 4 càpsules de Petri i hi enganxarem a cada una una etiqueta. En aquesta etiqueta hi ha d’haver escrit: el nom dels alumnes del grup, el nivell i un número de l’1 al 2) A cada càpsula hi posarem paper secant a la seva base, un gruix de 2 capes

3) Posarem 10 llavors de gespa a cada càpsula corresponent repartides per tota la càpsula.

Posarem 3 ml del líquid de regar a cada càpsula de la següent forma:

 

SAL

VINAGRE

CÀPSULA 1 Regarem amb aigua Viladrau Regarem amb aigua Viladrau
CÀPSULA 2 Regarem amb aigua contaminada de sal al 10g/L (1g/ml) Regarem amb aigua contaminada de vinagre al 50%
CÀPSULA 3 Regarem amb aigua contaminada de sal al 20g/L (2g/ml) Regarem amb aigua contaminada de vinagre al 75%
CÀPSULA 4 Regarem amb aigua contaminada de sal al 35g/L (3,5g/ml) Regarem amb vinagre pur (100%)
  1. Guardar les càpsules protegides de la llum, separant en dos calaixos diferents les que contenen sal de les que contenen vinagre.
    1. MOLT IMPORTANT: Caldrà anar regant al menys 2 cops per setmana amb la dissolució a utilitzar si el paper està sec, de forma que el paper quedi humit totalment però sense aigua surant. A més caldrà anar observant les llavors a veure si germinen i  anotant en la graella adjunta la quantitat de llavors que han germinat.

MATERIAL (Per cada equip de treball).

-     8 Càpsules de Petri

-     80 Llavors de gespa

-     Aigua mineral (de Viladrau)

-     Vinagre Borges

-     Sal Costa

-     Paper secant

-     Cullera.

-     Provetes.

-     Etiquetes.

-     7 vasos de precipitats

-     Comptagotes

 RECOLLIDA DE DADES

La recollida de dades s’ha de realitzar cada dilluns, dimecres i divendres a partir del dia que heu muntat les càpsules i mentre duri la pràctica. Farem 6 observacions.

Per fer-la, utilitzareu el full de registre adjunt, on hi apuntareu el número de llavors germinades i aquelles observacions que creieu convenients (per exemple si ha crescut un fong o altres incidències).

 

RECOLLIDA DE DADES DE CADA GRUP:

OBSERVACIONS REALITZADES PER DIES

ESCRIU EL Nº DE LLAVORS GERMINADES

SAL

dia1

dia2

dia3

dia4

dia5

dia6

Càpsula 1

0g

0

5

6

6

7

8

Càpsula 2

1g

0

3

3

5

5

5

Càpsula 3

2g

0

0

0

0

0

2

Càpsula 4

 3,5g

 

ESCRIU EL Nº DE LLAVORS GERMINADES

VINAGRE

dia1

dia2

dia3

dia4

dia5

dia6

Càpsula 1

0%

0

4

7

7

7

7

Càpsula 2

50%

0

0

0

0

0

0

Càpsula 3

75%

0

0

0

0

0

0

Càpsula 4

 100 %

RECOLLIDA DE DADES DE L’ESCOLA

SAL

Càpsula 1

Càpsula 2

Càpsula 3

Càpsula 4

Llavors germinades

8

5

2

0

Llavors no germinades

2

5

8

10

Llavors totals

10

10

10

10

% germinat

80%

50%

20%

0%

VINAGRE

Càpsula 1

Càpsula 2

Càpsula 3

Càpsula 4

Llavors germinades

7

0

0

0

Llavors no germinades

3

10

10

10

Llavors totals

10

10

10

10

% germinat

70%

0%

0%

0%

 
ANÀLISI DE DADES

Hem comprovat que la hipòtesi formulada és certa per les raons següents:

*Com podem observar en les taules anteriors, a les càpsules on han germinat més llavors són a les dues primeres, les que hem regat amb aigua sense contaminants.

*Tot i això, no han germinat totes perquè, segurament,  hi havia algunes llavors deteriorades.

*En el moment que el tant per cent de sal augmenta, disminueix el nombre de germinacions. Això ens indica que si una planta rep influència d’aigua del mar, no creixeran les mateixes llavors que si es rega amb aigua dolça. Per tant, com més a prop del mar anem, menys plantes trobem.

*A la càpsula 1 de vinagre ens ha sortit un petit fong perquè l’hem regada massa i potser ens hem deixat la tapa de la càpsula massa temps oberta i s’ha contaminat.

*Observem que en les càpsules de vinagre no creixen tantes llavors  com en les de sal. Amb això podem deduir que el vinagre, que simula la pluja àcida en el medi ambient, és un contaminant molt potent.

*En la càpsula 1 de sal han crescut més llavors que en la càpsula 1 de vinagre. Això és degut a que en el calaix on guardàvem les càpsules de vinagre s’hi han estès vapors del contaminant.

*Si en algun cas plogués pluja àcida, encara que sigui en petita quantitat, les plantes del medi ambient no ho resistirien. En canvi, veiem que a la vora del mar surten afectades les plantes però tot i així segueixen creixent.

 VALORACIONS:

Tota la pràctica ha anat tal i com ens esperàvem però de cara a una propera, el que faríem és millorar les dosis del contaminant, ja que és molt poc probable que ens plogui pluja àcida al 100%.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

Podeu fer servir aquestes etiquetes i atributs HTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>