Programa de TV Llor – 1a jornada de gravació

Dimarts passat, 11 de juny, vam fer la primera gravació del programa de TV Llor.

Es tracta d’un programa científic divulgatiu que les escoles de la Fundació Tr@ms preparem amb els alumnes de ciències que han participat a les pràctiques. Després l’Escola Llor cedeix el seu estudi de gravació i els alumnes d’Audiovisuals s’encarreguen de gravar les entrevistes i editar el programa final.

A la 1a jornada de gravació hi van intervenir l’Escola Betània-Patmos, l’Escola Llor i l’Escola Solc. En total hi van participar 9 alumnes de ciències i el grup d’audiovisuals de Llor.

Mentre esperem el programa final us oferim unes fotos de la gravació.

 

Resultats de la pràctica de la gravetat

 

Les escoles de Trams ja hem determinat experimentalment el valor de la gravetat a la Terra.

Ho hem dut a terme de manera col·laborativa:

 • hi hem participat un total de 8 escoles diferents
 • en total hi han participat 16 grups d’alumnes
 • ho han fet alumnes des de 2n d’ESO fins a 2n de Batxillerat
 • això fa un total de 382 alumnes participants
 • hem compartit els resultats en un full de càlcul de Google Drive
 • hem comentat els resultats al bloc de pràctiques de ciències de la Fundació Trams

Com a resultat final hem obtingut un valor de la gravetat de 9,77m/s2
Si prenem com a valor exacte de la gravetat 9,81m/s2 això representa un error relatiu del 0,41%

Podeu consultar els resultats totals i parcials amb detall al full de càlcul col·laboratiu que hem omplert al Google Drive:

Google drive gravetat

Determinació experimental del valor de la gravetat

Durant aquest 2n trimestre del curs les escoles de la Fundació Tr@ms estem duent a terme diferents pràctiques amb l’objectiu de determinar de manera experimental el valor de la gravetat.

Gravetat Pilota Cau

Cada escola utilitza el mètode o mètodes que creu convenients i al final compararem els resultats i en farem la mitjana aritmètica per obtenir un valor únic. Després caldrà estudiar els errors que hem comès i analitzar-ne les causes.

Els diferents mètodes i aparells que aquest curs utilitzem són:

 • la caiguda lliure
 • el dinamòmetre
 • el pèndol
 • el pla inclinat

Els resultats parcials i també els globals els compartim en un full de càlcul de Google Drive que podeu visualitzar si feu clic aquí.

Google drive gravetat

El material relacionat amb la pràctica (protocol que hem seguit, documents, càlculs parcials, fotos, vídeos i altres materials) el podeu trobar a la secció del bloc corresponent a cada escola i hi podeu accedir des dels menús superiors.

Resultats de la pràctica de les llavors

Ja tenim els primer resultats. Compartim-los!

Les escoles de la Fundació Trams ja hem començat a introduir les dades al full de càlcul que compartim a través de Google Drive. Durant les properes setmanes hi anirem introduint tots els resultats.

Cada escola introdueix les seves dades parcials en un full.
I a més hi ha un full global que:
 • mostra totes les dades acumulades en una taula
 • calcula el percentatge global de llavors germinades
 • elabora un diagrama de barres (per comparar les diferents càpsules)
 • dibuixa 4 diagrames de sectors (un per a cada càpsula)
Si feu clic a la següent imatge podreu donar-hi un cop d’ull (s’anirà actualitzant a mesura que s’hi introdueixin les dades).

Preparem la pràctica de les llavors

Com ens afecta la contaminació?

En aquesta pràctica volem estudiar com afecta la contaminació química a la germinació de les llavors de gespa. Per fer-ho regarem diverses llavors de gespa amb concentracions diferents de contaminant i observarem què passa. El contaminant que utilitzarem és sulfat de coure, i l’aigua que utilitzarem és aigua mineral.

Tot això és una iniciativa de la Fundació Trams i dels professors de Ciències Naturals de les seves escoles.
Cada escola organitzarà els diferents cursos d’ESO en diversos grups i tots plegats unirem els nostres resultats per tenir moltes més dades i fer que l’experiment sigui més representatiu.
Aquí teniu el protocol de la pràctica en format PDF.