Departament Col·laboratiu de Matemàtiques

Departament Col·laboratiu de Matemàtiques


A l'actualitat el Departament Col·laboratiu de Matemàtiques es centra al Cicle Superior d'Educació Primària tot i que s'anirà ampliant a altres cicles i etapes.

L'objectiu principal consisteix en compartir coneixement matemàtic: pràctiques, recursos pedagògics pels mestres i activitats per l'alumnat.

Aquesta col·laboració té un impacte directe sobre l'ús de les tecnologies a l'aula.

Es potencien a més processos dins l'entorn web 2.0.

Aquest curs 2015-2016 s'ha realitzat un nou projecte col·laboratiu que incideix en la metodologia de les matemàtiques. L'objectiu és treballar l'àmbit dels problemes matemàtics des del treball cooperatiu. 

http://fundaciotrams.org/blog/depmat/