El departament col·laboratiu de Ciències està centrat a l'etapa de l'ESO.

L'objectiu principal consisteix en col·laborar mitjançant experiències pràctiques a l'àmbit científic.

Tanmateix, es comparteixen recursos del professorat i alumnes, així com aspectes metodològics.

El marc central d'actuació és un entorn de col·laboració en xarxa 2.0

Aquest curs 2015-2016 les escoles han participat en diverses activitats conjuntes: 

(Més informació en els següents enllaços)