Assessorament per a la Innovació

Assessorament per a la Innovació


Oferim serveis d'assessorament i suport en innovació als centres.

Proposem reunions periòdiques entre els responsables pedagògics dels centres, dinamitzadors en innovació i professors/es dels departaments virtuals que avaluen els processos actuals desenvolupats i proposen millores i nous projectes d'interès.

La col·laboració entre centres permet constituir una xarxa de coneixement aprofitable per a revisar projectes Tac i plantejar línies de millora i organitzacions innovadores.