Departament Col·laboratiu de robòtica

Departament Col·laboratiu de robòtica


La xarxa docent de robòtica i programació treballa en la innovació tecnològica i metodològica d'aquesta àrea d'aprenentatge. Està centrada en totes les etapes educatives, des de parvulari a l' ESO. Els professor i professores comparteixen recursos, materials, activitats i projectes. 

Al llarg del curs 2015-2016 s'han dut a terme activitats col·laboratives intercentres com: la creació de videojocs amb Scratch a CM i la I Mostra de Robòtica i Programació

Fotografies de la I Mostra de Robòtica i Programació.