Investigació Universitària i Congressos.

Investigació Universitària i Congressos.


Col·laborem amb universitats i empreses tecnològiques en l'avaluació de nous recursos i procediments competencials per a la seva futura implementació.

Presentem experiències i bones pràctiques docents als principals congressos nacionals i internacionals.

Compartim les noves experiències amb els centres educatius.