Tornar

FUNDACIÓ TR@MS

FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS ÉS UNA ENTITAT SENSE ÀNIM DE LUCRE, DECLARADA D'UTILITAT DOCENT QUE PROPOSA UN PROJECTE COL·LABORATIU QUE AGRUPA ESCOLES SENSIBILITZADES A CONVERTIR LA INNOVACIÓ COM A ELEMENT IDENTITARI DE CENTRE

LA FUNDACIÓPROJECTES

FUNDACIÓ TR@MS

OFERIM SERVEIS D'ACOMPANYAMENT EN INNOVACIÓ ALS CENTRES

La Fundació Tr@ms és una entitat sense ànim de lucre, declarada d'utilitat docent que proposa un projecte col·laboratiu que agrupa escoles sensibilitzades a convertir la innovació com a element identitari de centre.

PROCEDIMENTS INNOVADORS

S'han aconseguit nivells d'excel·lència en la implementació de procediments innovadors a les aules gràcies a la suma d'esforços entre escoles.

EXTENSIÓ GLOBAL

La Fundació col·labora amb institucions educatives, universitats i empreses del sector tecnològic per tal d'aconseguir l'extensió global de la innovació.

COMUNITAT EDUCATIVA

Actualment la nostra comunitat educativa agrupa més de 2.000 docents i 20.000 alumnes. Les escoles es situen arreu de Catalunya.

ESCOLES

ESCOLES ASSOCIADES A FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS

-

XARXES DOCENTS

DEPARTAMENTS COL·LABORATIUS

Els Departaments Col·laboratius neixen amb l'objectiu de crear xarxes dinàmiques entre el professorat de les escoles associades a la Fundació Tr@ms. Es promou l'intercanvi, la renovació pedagògica i l'ús de les tecnologies. Aquest treball es realitza durant l'any mitjançant dues reunions presencials, a inici i final de curs on s'estableixen i es valoren els objectius proposats. Periòdicament, es duu a terme un seguiment en xarxa utilitzant entorns web per tal de realitzar les activitats d'intercanvi proposades.

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE CIÈNCIES

L'objectiu principal consisteix en col·laborar mitjançant experiències pràctiques a l'àmbit científic.
Tanmateix, es comparteixen recursos del professorat i alumnes, així com aspectes metodològics.

- Mostra de Recerca Científica

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE MÚSICA (PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA)

L'objectiu fonamental consisteix en compartir coneixement musical innovador: recursos, experiències, pràctiques... entre tots els professors de l'àrea de música dels centres.
Així mateix es posen en comú estratègies per tal de potenciar la innovació a les aules.

- Emusiona't
- Plataforma Virtual Música

DEPARTAMENT COL·LABORATIU D'ANGLÈS

L'objectiu primordial consisteix a compartir recursos, experiències i material per tots els mestres d'anglès d'Educació Infantil dels centres.
Es porten a terme processos que pretenen la inclusió de les TAC a l'àrea de la llengua anglesa.

- Activitats
- Plataforma Virtual Anglès

DEPARTAMENT COL·LABORATIU DE ROBÒTICA

La xarxa docent de robòtica i programació treballa en la innovació tecnològica i metodològica d'aquesta àrea d'aprenentatge. Els professor i professores comparteixen recursos, materials, activitats i projectes.

- Smart City Col·laborativa
- Plataforma Virtual Robòtica

SHARE TO LEARN

El suro col.laboratiu de pràctiques de referència té com objectiu compartir experiències didàctiques i enfortir la xarxa entre les escoles Tr@ms. Es tracta d'una experiència pilot l'objectiu de la qual consisteix en conèixer què estem treballant i què podem compartir per tal d'afavorir els aprenentatges dels alumnes.

PADLET EPRIM

Pràctiques de referència per compartir entre alumnes d'Educació Primària de les escoles Tr@ms.

PADLET ESO-BAT

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PADLET LITERATURA

Pràctiques de referència compartides entre les escoles de la Fundació Trams.

PROJECTES INTERCENTRES

Fundació Tr@ms organitza la participació conjunta entre alumnes de les diferents escoles en projectes innovadors a diferents àrees i nivells.
Alguns exemples:

INNOVACIÓ

INTERNACIONALITZACIÓ

DES DE LA FUNDACIÓ TR@MS APOSTEM PER OBRIR LES NOSTRES PORTES A L'EXTERIOR PER TAL DE FER CONÈIXER LES ACTIVITATS DE LA NOSTRA XARXA D'ESCOLES ENFORA I, AL MATEIX TEMPS, FER ARRIBAR TOT EL CONEIXEMENT, INICIATIVES, PROJECTES I EXEMPLES D'INNOVACIÓ D'ARREU DEL MÓN.

Un dels objectius principals és la creació d'una xarxa internacional de grups d'escoles i entitats educatives per tal d'aconseguir implementar nivells d'excel·lència i qualitat en la nostra pràctica diària.

Ens basem en la nostra experiència per dur a terme aquest intercanvi a nivell internacional, generant activitats diverses que ens enriqueixin i ens ajudin en el procés de transformació educativa.

Creiem en la força de l'intercanvi d'experiències i bones pràctiques per tal d'innovar. Volem fer extensiva aquesta pràctica en aquesta xarxa internacional.

Creem cursos per al professorat en el procés de formació continuada realitzant cursos i tallers inspiradors amb experts internacionals.

ASSESSORAMENT I FORMACIÓ

LA FUNDACIÓ OFEREIX ASSESSORAMENT I SERVEIS A TOTES LES ESCOLES QUE AIXÍ HO DESITGIN. FEM ANÀLISI DE LA MADURESA TECNOLÒGICA DEL CENTRE I ASSESSOREM SOBRE QUINES TRANSFORMACIONS PODEN FER.

La Fundació pretén transmetre el seu coneixement sobre innovació i tecnologia a les aules i a la seva comunitat educativa. També oferim un catàleg de formacions que resulta bàsic i molt interessant per cobrir necessitats formatives actuals, ja que contínuament estudiem noves metodologies, relacionades amb la innovació com a element d'identitat. Són cursos impartits per docents en actiu, que mostres i comparteixen models de bones pràctiques. També dissenyem cursos que s'adaptin perfectament a les necessitats dels centres i que van acompanyats d'un assessorament als centres, equips directius i claustres.

SEGELL SMART

El SEGELL SMART és una acreditació d'innovació i excel·lència educativa pels centres escolars creat per Fundació Tr@ms, Integral, certificat per la UOC i amb una línia de finançament per Caixa d'Enginyers.

L'objectiu del SEGELL SMART, consisteix en establir un marc comú per desplegar en els centres educatius un alt nivell de qualitat educativa i innovació, amb una òptica global d'actuació i tot des d'un acompanyament expert en cadascuna de les seves fases.

Consulta la web del Segell Smart

COL·LABORADORS

EMPRESES COL·LABORADORES DE FUNDACIÓ PRIVADA TR@MS

CONTACTE

SI US VOLEU POSAR EN CONTACTE AMB NOSALTRES, PODEU OMPLIR EL SEGÜENT FORMULARI:

El camp "Nom" és obligatori
Posa una adreça de correu vàlida
El camp "Missatge" és obligatori
Aquest camp és obligatori

Demostra que ets humà resolent la següent validació: